در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" دوره آموزشی ICDL "

 در این دوره آموزشی که توسط خانم قاسمی مسئول واحد انفورماتیک معاونت آموزشی برگزار می گردد مهارت های ICDL شامل کار با ویندوز، اینترنت، نرم افزارهای کاربردی office و ...آموزش داده خواهد شد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران