برگزاری وبینار با موضوع پژوهش در آموزش با حضور اعضای هیات علمی

در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران