برگزاری دومین کارگاه microsoft office  در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

برای پرسنل بیمارستان قائم (عج) توسط واحد  EDC معاونت آموزشی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران