در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" جلسه هماهنگی و تدارکات لازم در آستانه برگزاری دوره های کارآموزی"

 

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تدارکات لازم به منظور بازگشایی دانشکده و آغاز دوره های کارآموزی با حضور آقایان ، انواری و قادری مدیر و کارشناس فرهنگی دانشجویی و خانم رضایی کارشناس امور رفاهی در معاونت آموزشی تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد، نظر به آغاز دوره های کارآموزی دانشجویان از یکم تیرماه، هماهنگی های لازم به منظور اجرای پروتکل های بهداشتی خوابگاهها در زمان حضور دانشجویان بعمل آمد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران