در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار شد:

" جلسه هماهنگی و تدارکات لازم در آستانه برگزاری دوره های کارآموزی با کارکنان معاونت بهداشتی"

 

جلسه پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در بین دانشجویان و کارکنان معاونت آموزشی با شروع حضور دانشجویان به منظور گذراندن کارآموزی و کلاس های عملی با حضور آقای مهندس سلیمانی رئیس بهداشت محیط و سرکار خانم خدیجه شمس کارشناس بهداشت محیط از حوزه بهداشت محیط و آقای انواری مدیر فرهنگی دانشجویی و آقای قادری کارشناس امورخوابگاهها به منظور اجرای پروتکل های بهداشتی در معاونت آموزشی و خوابگاهها برگزار گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران