در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" جلسه هماهنگی برگزاری کارآموزی های دانشجویان"

 

جلسه هماهنگی کارآموزیهای دانشجویان با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش و خانم نجفی از اعضای هیات علمی در معاونت آموزشی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد در این جلسه پیرامون شرایط و نحوه برگزاری کارآموزی دانشجویان در دانشکده و همچنین در شهرهای محل سکونت دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران