در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" هماهنگی با مسئولین خوابگاهها جهت اسکان دانشجویان"

 

در آستانه شروع کارآموزیها جلسه ای با حضور مدیر محترم و کارشناسان فرهنگی دانشجویی با مسئولان خوابگاهها جهت اسکان دانشجویان برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون اسکان دانشجویان با ظرفیت 50 درصد خوابگاه، آماده سازی وسایل ضد عفونی دست جهت دانشجویان، تب سنجی و ..... بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران