افتخاری دیگر در حوزه آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

" به چاپ رسیدن پنج اثر پژوهشی"

اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مهرماه سال 1398 تاسیس شد. با تلاش ها و پیگیری های دکتر مخصوصی رئیس دانشکده و دکتر عادلی بهروز معاون آموزشی وقت و اهتمام ویژه ایشان به اهمیت نشر و تالیف کتب، همچنین به همت آقای ناوخاصی کارشناس اداره نشر جهت استعلام کتب از سامانه " مداد " و پیگیری شوراها و فرآیند داوری پنج اثر پژوهشی با لگوی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در دست چاپ می باشد.

اسامی مولفین:

دکتر بهنام رضا مخصوصی

دکتر حمیدرضا عادلی بهروز

داوود پشوتن سرور

ساسان ناوخاصی

مرضیه اصلانی

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران