در آستانه آغاز دوره های کارآموزی دانشجویان برگزار شد:

"جلسه هماهنگی در راستای حضور دانشجویان در کارآموزی ها"

 

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در راستای حضور دانشجویان در  دوره های کارآموزی با حضور دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، مدیر گروه پرستاری، کارشناس مسئول آموزش، اعضای هیات علمی و مربیان کارآموزی در محل معاونت آموزشی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون حضور دانشجویان در دوره های کارآموزی و همچنین اسکان در خوابگاهها بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بر رفع موانع و مشکلات در زمینه حضور دانشجویان تاکید شد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران