در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

 

جلسه ای با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، آقای انواری مدیر فرهنگی دانشجویی، خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و فوریتهای پزشکی ، آقای ناوخاصی مسئول واحد EDC و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش با موضوع دستور کار کارهای پیشنهادی دانشکده جهت طرح در شورای کلان منطقه 3 آمایشی در معاونت آموزشی تشکیل شد. در این جلسه اعضای حاضر پس از بحث و تبادل نظر پیشنهادات خود را جهت طرح در شورای کلان منطقه 3 آمایشی مطرح نمودند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران