نشست معاونین محترم فرهنگی دانشجویی کلان منطقه 3 آمایشی کشور به صورت ویدئو کنفرانس

آقای انواری و خانم رضایی مدیر و کارشناس فرهنگی دانشجویی در این نشست حضور داشتند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران