بررسی اپیدمی کووید -19 در کلان منطقه 3 آمایشی و استان همدان

در این جلسه که با حضور دکتر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شده بود، دکتر بهنام رضا مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق مدیر آموزشی دانشکده نیز حضور داشتند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران