در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" جلسه شورای نقل و انتقالات دانشجویان "

در این جلسه که با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش و خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و فوریت پزشکی برگزار گردید، درخواستهای انتقالی و مهمانی دانشجویانی که در این سامانه ثبت نام کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران