بازدید مدیر محترم آموزش خانم دکتر دارابی از برگزاری کلاس عملی دانشجویان فوریت های پزشکی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران