"  جلسه تدوین نقشه راه آموزشی"برای ترم آتی در خصوص چگونگی برگزاری کلاسهای تئوری، عملی، دوره های کارآموزی و.... با حضور مدیر آموزش و تحقیقات خانم دکتر دارابی و مدیر گروه پرستاری و فوریت پزشکی سرکار خانم محمدی در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید و پیرامون این موضوع بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد و مقرر گردید این پیشنهادات به وزارت ارائه گردد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران