حضور اعضای محترم هیات علمی دانشکده در وبینار" راند مجازی"

 

این وبینار توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه و با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران