برگزاری جلسه هماهنگی تدوین و اصلاح تفاهم نامه سند توسعه علمی کلان منطقه 3

 

سالن کنفرانس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) - همدان

خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این جلسه حضور داشتند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران