در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

 

با توجه به شروع کارآموزی دانشجویان صبح امروز جلسه توجیهی و آشنایی با قوانین کارآموزی با حضور مدیر آموزش و تحقیقات خانم دکتر دارابی جهت دانشجویان ترم 7 گروه بهداشت عمومی برگزار گردید. در این جلسه خانم دکتر دارابی پیرامون قوانین و مقررات حضور دانشجویان در کارآموزی ها توضیحاتی ارائه دادند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران