در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید:

" جلسه بررسی مشکلات دانشجویان"

جلسه بررسی مشکلات دانشجویان به ریاست حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست،آقای انواری و خانم دکتر دارابی، مدیران فرهنگی دانشجویی و آموزش و تحقیقات، خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی، آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش و حسین سلیمانی مسئول روابط عمومی دانشکده برگزار گردید. در این جلسه مسائل و مشکلات دانشجویان در حوزه های آموزشی، رفاهی و فرهنگی دانشجویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ گردید.

 

 

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران