# گزارش تصویری

حضور جناب آقای دکتر ایرج صالحی ریاست محترم دانشکده و آقایان: مهندس تشکینی و دکتر عفت پناه مدیران محترم حراست و غذا و دارو در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و دیدار و گفتگو با اعضای محترم هیئت علمی و پرسنل این معاونت

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران