به گزارش وبدا-اسدآباد، صبح امروز جلسه کمیته منتخب آموزش با حضور معاون آموزش تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، دکتر عادلی و مدیر آموزش، دکتر محمدی در دفتر معاونت آموزشی دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه که خانم مهندس گنجی، مسئول آموزش و خانم گراوندی، مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و آقای باوندپور و خانم حیدری کارشناسان آموزش نیز حضور داشتند در رابطه با مباحث مربوط به امور آموزشی دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات مقتضی در این زمینه اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران