کمیسیون مناقصه تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت ملت و تعمیرات بخش اطفال بیمارستان حضرت قائم(عج)

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، کمیسیون مناقصه تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت ملت و تعمیرات بخش اطفال بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده و با حضور دکتر حیدری معاون توسعه و همچنین اعضای کمیسیون و نمایندگانی از اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی همدان در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.