در واپسین روزهای سال ۱۳۹۷؛

‌"انبارگردانی انبارهای دارویی و تجهیزات مصرفی صورت گرفت"

 

 

 

 

 

کارشناسان دانشکده جهت انبارگردانی در انبار مرکزی، مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج) و انبار دارویی معاونت بهداشتی، حضور یافتند.

به گزارش وبدا-اسدآباد، انبارگردانی انبارهای، تجهیزات، دارویی و تجهیزات پزشکی در این مراکز، انجام شد.

جعفر سالمی مدیر امور مالی دانشکده در این خصوص گفت: انبارگردانی انبار مرکزی و انبارهای مراکز تابعه دانشکده، با حضور کارشناسان امور مالی دانشکده به اتفاق حسابرس دانشکده و اعضای این تیم در دانشکده، انجام شد.

بازرسین ضمن تشکر از زحمات مسئولین و کارکنان انبارهای فوق خاطر نشان کردند؛ انبارگردانی به صورت کامل انجام و مورد تأیید مسئولین قرار گرفت.


#دانشکده_علوم_پزشکی_اسدآباد
#سلامت_همه_آفاق_در_سلامت_توست
#نوروزتان_سلامت