برگزاری وبینار چگونگی شرکت در جشنواره شهید مطهری و ایجاد غرفه مشترک کلان منطقه 3 آمایشی

 

حضور آقای احمدی پناه ، خانم ها دکتر نجفی و دکتر دارابی در وبینار چگونگی شرکت در جشنواره شهید مطهری و ایجاد غرفه مشترک کلان منطقه 3 آمایشی