در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

 برگزاری جشن به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه به همت بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

# 98/1/21