Full screenExit full screen
Slider

 

 

 

 

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، سومین کمیته ایدز شهرستان اسدآباد با حضور شرکای برنامه و معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل جلسه داد.

این جلسه به ریاست معاون فرماندار جناب آقای آزرمی برگزار گردید.