Full screenExit full screen
Slider

 

 

 

 

 

 

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار کرد؛

کمیته پایگاه تغذیه سالم

 

کمیته پایگاه تغذیه سالم در سالن اجتماعات ستاد دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و به همت معاونت بهداشتی تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این کمیته با حضور مسئولین آموزش و پرورش استان همدان، ریاست و مسئول تغذیه و تندرستی آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد و انواری معاون اجرایی معاونت بهداشتی و خانم فیضیان، مرتضی زیوری، مهندس فرخشه و خانم هوشمندی از معاونت بهداشتی، نماینده شهرداری و اصناف شهرستان اسدآباد و ریاست سازمان دانش آموزی، ریاست اداره سلامت و معاونت توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کمیته، ساماندهی بوفه‌های مدارس بود و در نهایت تصمیماتی نیز جهت بهبود این روند اخذ گردید.