Full screenExit full screen
Slider

به اطلاع همشهریان گرامی می‌رساند؛

🔺 واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای در طرح سلامت نوروزی آماده پاسخگویی شبانه روزی از طریق سامانه شکایات مردمی بهداشت ۱۹۰ در خدمت مسافرین نوروزی و مردم می‌باشد.

☎️ تلفن واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد: ۳۳۱۱۵۹۱۳