معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار کرد؛

                           کارگاه توجیهی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

کارگاه توجیهی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشکده

علوم پزشکی اسدآباد، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، در آستانه ۲۷

اردیبهشت (روز جهانی فشار خون) و آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون بالا، کارگاه توجیهی

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

اسدآباد برگزار گردید.

همچنین در این کارگاه،‌ بیماری‌های مزمن تنفسی و آسم جهت کارشناس مراقبین ناظر سلامت

مراکز، کارشناسان بهداشت محیط و مراقبین سلامت پایگاه‌ها مطالبی ارائه شد.

کارگاه آموزشی و توجیهی طرح ملی کنترل فشارخون بالا توسط ؛ مصطفی انواری

و علی مرسلی صورت گرفت.

همچنين مدرس کارگاه آموزشی بیماریهای تنفسی و آسم، ;کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با

بیماری ها ایوب سلیمانی بود.