در مرکز شماره 4 اتفاق افتاد؛

               سومین بازدید گروهی معاونت بهداشتی دانشکده در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، سومین بازدید

گروهی سال ۹۸ مسئولین محترم واحدهای ستادی معاونت بهداشتی روز سه شنبه مورخه

۱۳۹۸/۰۲/۲۴ از مرکز خدمات جامع سلامت شهید چمران (شماره چهار) و خانه‌های بهداشت

تابعه به عمل آمد.

پس از پایش فعالیت‌های کلیه واحدها و خانه بهداشت‌های این مرکز توسط مسئولین و

کارشناسان واحدهای ستادی، جلسه‌ای با حضور معاون فنی معاونت بهداشتی،

مسئولین واحدهای ستادی و مسئول و کلیه پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت مرکز شهید

چمران، تشکیل شد.

در این جلسه نقاط ضعف مشاهده شده در بازدید، به اطلاع مسئول مرکز خدمات جامع

سلامت شماره ۴ و سایر پرسنل رسانده شد و ایشان نیز نظرات و مشکلات موجود

در زمینه فعالیت‌های واحدهای خود را ارائه نمودند.

در پایان جلسه معاون فنی معاونت بهداشتی ، طاهر ضمن جمع بندی موارد مهم، بر پیگیری

و انجام هرچه جدی‌تر  آن‌ها تاکید نمودند.