پنجمین بازدید گروهی معاونت بهداشتی دانشکده در سال 1398

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

پنجمین بازدید گروهی سال 98 مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشتی از مرکز

خدمات جامع سلامت آجین و خانه‌های بهداشت تابعه به عمل آمد.

پس از پایش فعالیت‌های کلیه واحدها و خانه بهداشت‌های این مرکز توسط مسئولین و

کارشناسان  واحدهای ستادی، جلسه‌ای با حضور  معاون فنی و مسئولین واحدهای ستادی

معاونت بهداشتی و مسئول و کلیه پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت آجین تشکیل شد.

در این جلسه نقاط ضعف مشاهده شده در بازدید، به اطلاع مسئول مرکز خدمات جامع

سلامت آجین و سایر پرسنل رسانده شد و ایشان نیز نظرات و مشکلات موجود در زمینه

فعالیت‌های واحدهای خود را ارائه نمودند.

در پایان جلسه مهران طاهر معاون فنی معاونت بهداشتی ضمن جمع بندی موارد مهم،

بر پیگیری و انجام هر چه جدی‌تر آن تاکید نمود.