بسیج ملی کنترل فشار خون

ادامه سنجش فشار خون شهروندان در  عصر امروز ۱۳۹۸/3/۲۲ در محل آزمایشگاه رفرانس

(مرکز بهداشت) توسط کارشناسان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 سنجش فشار خون تا ۱۵ تیر در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی و ایستگاه‌های ثابت و

سیار ادامه دارد

 افراد بالای ۳۰ سال، زنان باردار و بیماران کلیوی برای شرکت در این بسیج ملی با

همراه داشتن کارت_ملی به صورت رایگان هر چه سریع‌تر مراجعه نمایند