بازدید معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد دکتر نظری‌پویا به عنوان ناظر کلان منطقه ۳ آمایشی از اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی سنندج