جلسه توجیهی جهت دهیاران و اعضای شورای روستاهای تحت پوشش مرکز خدمات

جامع سلامت جنت‌آباد

در این نشست، اعضا متعهد شدند؛ نهایت تلاش خود را برای اطلاع رسانی و شرکت

حداکثری مردم در بسیج ملی کنترل فشار خون داشته باشند