"برنامه نظام ارجاع الکترونیک، تحولی بزرگ در ارائه خدمات بهداشتی درمانی"

                                                     به اطلاع همشهریان محترم می‌رساند؛در راستای اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیکی که بصورت کشوری در حال اجرا می‌باشد؛


به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسداباد از این پس، دارندگان دفترچه‌های بیمه روستایی

می‌بایست به مرکز بهداشتی درمانی خود مراجعه و در صورت تشخیص وضرورت

توسط پزشک مرکز،  از طریق سیستم الکترونیکی به مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی شهرستان ارجاع شوند.

👈 قابل ذکر است که دیگر ارجاع به صورت قبل یعنی با معرفی به مراکز شهری توسط واحد گسترش، انجام نمی‌پذیرد.