حضور دکتر نظری پویا معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

                             اسدآباد در کلاس آموزشی بیماری شاربن

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد دکتر نظری پویا

با حضور در این کلاس آموزشی به بیان نکاتی پیرامون بیماری شاربن پرداختند .

این کلاس به همت اداره دامپزشکی شهرستان و در روستای قادرآباد تشکیل شد