به همت مرکز جنت آباد برگزار شد ؛

                                    کلاس آموزشی بیماری هپاتیت

 

کلاس آموزشی بیماری هپاتیت به همت مرکز جنت آباد برگزار شد ؛

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد  کلاس

آموزشی بیماری هپاتیت با حضور  ۱۰۰ نفر از اهالی روستای جنت‌آباد توسط خانم عباسی

بهورز جنت‌آباد در حسینیه این روستا برگزار شد