به همت واحد آموزش بهداشت برگزار شد؛

                                                "کارگاه آموزش فن بیان و راه‌های ارتباط موثر"

 

کارگاه آموزش فن بیان و راه‌های ارتباط موثر به همت واحد آموزش بهداشت معاونت بهداشتی دانشکده علوم

پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، این کارگاه که با عنوان آموزش فن

بیان و راه‌های ارتباط موثر جهت کاردان‌ها و کارشناسان بهداشت خانواده و مبارزه و کارشناسان ستادی تشکیل شد.

این کارگاه در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی و با تدریس خانم دکتر دارابی صورت گرفت.

مدرس این دوره با ارائه مطالب بسیار مفید و کاربردی، به نقش فن بیان و آموزش ارتباط موثر در ارائه خدمات به

مراجعین و ارتقای سطح سلامت جامعه پرداخت.