با همکاری معاونت‌های؛ درمان و بهداشت

کارگاه تسهیل چالش‌های تغذیه با شیر مادر در نوزاد نارس

 

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد

کارگاه تسهیل چالش‌های تغذیه با شیر مادر در نوزاد نارس با همکاری معاونت‌های؛

درمان و بهداشت با تدریس دکتر افشین پور و خانم ترابیان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان

حضرت قائم(عج) جهت کارشناسان مامایی حوزه‌های؛ بهداشت و درمان و  کارشناسان

ناظر سلامت برگزار شد