به همت واحد مدارس معاونت بهداشتی برگزار شد؛

"کمیته مدارس مروج سلامت شهرستان اسدآباد"

 

 

کمیته مدارس مروج سلامت شهرستان اسدآباد به همت واحد مدارس معاونت

بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

کمیته مدارس مروج سلامت شهرستان اسدآباد به ریاست مهران طاهر معاون

فنی معاونت بهداشتی تشکیل شد.

این کمیته با حضور مهندس رضا سلیمانی مسئول واحد بهداشت مدارس،

کارشناس این واحد خانم هوشمندی، کارشناس گروه بهداشت محیط خانم

مهندس شمس، مسول واحد آموزش بهداشت خانم بهزادی و مسئول واحد

بهداشت روان خانم برزوئی برگزار گردید.

در این کمیته در خصوص نظارت و ارزیابی مدارس مروج سلامت (ممیزی خارجی) بحث و تبادل نظر شد.