در سالن جلسات ستاد دانشکده برگزار شد؛


"کلاس آموزشی خودمراقبتی زنان"

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

به مناسبت هفته سلامت زنان کلاس آموزشی خودمراقبتی زنان جهت سازمان‌های

مردم نهاد در سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به همت کارشناس سازمان‌های مردم نهاد حوزه ریاست و تدریس

کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت تشکیل گردید.

در این جلسه، اهداف برنامه ملی خودمراقبتی در کلیه سطوح و به ویژه؛ خودمراقبتی

زنان در زمینه‌های سرطان‌های زنان و پوکی استخوان و تاثیر و نقش همکاری

سازمان‌های مردم نهاد به صورت مفصل شرح داده شد.

بحث و تبادل نظر با حضار در رابطه با راه‌های همکاری بیشتر در اجرای برنامه خودمراقبتی و افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح سلامت جامعه نیز در این نشست انجام و پیشنهادات و نقطه نظرات

ایشان بیان و جمع بندی گردید.