به همت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها انجام شد؛

آموزش پیشگیری از بیماری HIV-AIDS به شیوه رویکرد ۸ گانه نوین آموزشی

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد

این کلاس آموزشی توسط علی مرسلی کارشناس ایدز شهرستان و با همکاری

اداره بهزیستی در کمپ‌های ترک اعتیاد؛ امید به آزادی آجین، رهایی سیف آباد، فروغ

نجات امید الوند و افتادگان به پا خاسته اسدآباد صورت گرفت .

 همچنین در پایان، مواد آموزشی (پمفلت) در بین رهجویان توزیع شد