نگرشی نو در آموزش دیابت

 

 با حضور فتح الله اشرفیان مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای معاونت بهداشتی

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و علی مرسلی کارشناس دیابت معاونت بهداشتی

در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران