به همت واحد بهداشت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی برگزار گردید؛

"مسابقه طناب کشی در دبیرستان دخترانه شهید خزائی"

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

مسابقه طناب کشی در دبیرستان دخترانه شهید خزائی به همت واحد بهداشت

خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

این مسابقه به مناسبت هفته سلامت زنان و با شعار ورزش، شادمانی و آرامش

و همراه با اهداء جوایز به نفرات برتر صورت گرفت.