هفدهمین بازدید گروهی معاونت بهداشتی دانشکده در سال ۱۳۹۸ انجام شد 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

هفدهمین بازدید گروهی سال ۱۳۹۸ مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشتی،

روز سه‌شنبه مورخه ۱۳۹۸/٠٨/٢١ از مرکز خدمات جامع سلامت شهید چمران

(شماره چهار) و خانه‌های بهداشت تابعه به عمل آمد.

پس از پایش فعالیت‌های کلیه واحدها و خانه بهداشت‌های این مرکز توسط مسئولین

و کارشناسان واحدهای ستادی، جلسه‌ای با حضور معاون فنی و مسئولین واحدهای

ستادی معاونت بهداشتی و پزشک و کلیه پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت شهید

چمران تشکیل شد.

در این جلسه نقاط قوت و ضعف مشاهده شده در این بازدید به اطلاع پزشک (مسئول)

و سایر پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت شهید چمران رسانده شد و ایشان نیز نظرات و مشکلات موجود در زمینه فعالیت‌های واحدهای خود را ارائه نمودند.

در پایان جلسه، مهران طاهر معاون فنی معاونت بهداشتی ضمن جمع بندی موارد مهم؛ بر پیگیری و انجام هرچه جدی‌تر آن تاکید نمود.