جلسه هماهنگی مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشتی برگزار شد

 


به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

جلسه هماهنگی مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشتی به ریاست

دکتر نظری پویا معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و رئیس مرکز

بهداشت شهرستان و با حضور مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشتی

جلسه هماهنگی در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار گردید.

◀️ در این جلسه مطرح شد؛

💎 ارائه گزارش در خصوص روند تغییرات شاخص‌های ارزیابی در سامانه سیب

توسط خانم نوربخش مسول واحد گسترش

💎 ارائه نظرات مسئولین واحدها در خصوص برگزاری همایش سامانه سیب

💎 طرح مشکلات و چالش‌های موجود در روند اجرای برنامه‌های واحدهای

ستادی معاونت بهداشتی و ارائه پیشنهادات توسط مسئولین واحدها