‍ معاون بهداشتی دانشکده خبر داد؛

"ارتقاء معاونت بهداشتی در شاخص‌های کشوری" 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

دکتر محمد جواد نظری پویا معاون بهداشتی دانشکده در گفتگو با روابط عمومی

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد اعلام کرد؛

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در شاخص "گرفتن خدمت" با تلاش همکاران

ساعی مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت و ستادی، به مرتبه "رشد عالی"  ارتقاء یافت.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد همچنین ضمن اشاره به تلاش‌های شبانه

روز همکاران این حوزه و قدردانی از احساس مسئولیت بالای همکاران، افزود؛

رضایت از خدمات پزشکان شاغل در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی  از دیگر افتخارات در حوزه معاونت بهداشتی است که در میان دانشگاه‌های بزرگ کشور، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

افتخار رده سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

دکتر نظری پویا تصریح کرد؛

نظر به ارسال نامه وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۷، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به میزان رضایت بین 96 تا 97 % در مقایسه با میانگین کشوری که 95/8 % است

در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد.

وی همچنین در پایان اضافه کرد؛

از نظر مقایسه این شاخص با وضعیت اولیه خود، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد پس از دانشکده علوم پزشکی سراب با 10/85 % پیشرفت نسبت به گذشته، از نظر ارتقاء و میزان پیشرفت این شاخص،

در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور جایگاه دوم کشوری را از آن خود کرده است.