دانشکده علوم پزشکی اسدآباد همچنان پیشتاز و پیشرو و کسب رتبه دوم

 

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد همچنان پیشتاز و پیشرو و کسب رتبه دوم در بین ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص غربالگری،

بیماریابی و پیگیری خوداظهاری بیماری کووید-19 است

👏🏻 این مهم نتیجه تلاش شبانه روزی کارشناسان ستادی، مراقبین سلامت، بهورزان، گروه‌های دانشجویی و هیئت علمی و داوطلبان جهادی در حوزه معاونت بهداشت شهرستان

برای غربالگری افراد در زمینه بیماری کرونا و پیگیری سامانه سلامت و تدابیر ریاست دانشکده در ایجاد پایگاه مرکزی پیگیری و غربالگری است

💯 #خدا_قوت و #آفرین بر رزمندگان غیور خط مقدم حوزه سلامت و کادر بهداشتی و درمانی