توزیع ۱۰۵ پک بهداشتی بین افراد نیازمند 

 

توزیع ۱۰۵ پک بهداشتی بین افراد نیازمند در روستاهای کمک سفلی و کمک علیا توسط

 

مهدی آقایی پرسنل درمانگاه حسن آباد

 این بسته‌های بهداشتی، اهدائی بنیاد فضل شهیدان رستمی می‌باشد