به همت واحد بهداشت حرفه‌ای انجام شد؛

 

"کسب مقام سوم کشوری"

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، کارشناسان واحد بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی

 

در شاخص بازدید از کارگاه و کارخانجات شهرستان جهت پیشگیری از ویروس کرونا در رابطه با فاصله گذاری اجتماعی تا امروز با غربالگری ۹۴٪

 

در سطح شهرستان، مقام سوم کشوری را کسب نمودند.

 

◀️ روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد این موفقیت را به مجموعه معاونت بهداشتی و مهندسین سخت‌کوش بهداشت حرفه‌ای تبریک عرض می‌نماید.